01 مهر

اصول کار چیلر جذبی

درک بهتر از اصول کار چیلر جذبی می تواند تصویر درستی از نحوه کارکرد چیلر های جذبی ،( برای نگهداری و تعمیر چیلر با 09121728781 تماس بگیرید) تعمیرات چیلرجذبی و عیب یابی چیلر های جذبی به خواننده بدهد ضمن اینکه راه اندازی و سرویس چیلر جذبی رابطه مستقیم با شناخت اصول کارآن دارد اگر چه […]

سرویس چیلر ترکمی و چیلر جذبی
17 اردیبهشت

سرویس چیلرتراکمی وجذبی

راه اندازی و سرویس چیلرتراکمی وجذبی فعالیت تخصصی است.( برای سرویس چیلر با شماره 09121728781 تماس بگیرید)در این قسمت به اصول اولیه سرویس چیلرتراکمی وجذبی به تفضیل اشاره می شود. اگر چه بین چیلر جذبی و چیلر تراکمی تفاوتهایی در طراحی هست ولی اصول راه اندازی در هر دو مورد تقریبا یکسان می باشد. تفاوت […]

اصول کار چیلر تراکمی
18 فروردین

اصول کار چیلر تراکمی

درک بهتر از اصول کار چیلر تراکمی می تواند تصویر درستی از نحوه کارکرد و عیب یابی چیلر های تراکمی به خواننده بدهد( برای نگهداری و تعمیر چیلر با 09121728781 تماس بگیرید) ضمن اینکه راه اندازی و سرویس چیلر تراکمی رابطه مستقیم با شناخت اصول کارآن دارد اگر چه چیلرهای تراکمی انواع مختلف و متنوعی […]

05 تیر

تعمیرات چیلر و سیستم سرمایشی

سیستم ها و تجهیزات سرمایشی ( برای نگهداری وتعمیرات چیلر و سیستم های سرمایشی با 09121728781 تماس بگیرید) نیز مانند سیستم های گرمایشی نیاز به تعمیرات و سرویس های دوره ای دارند . تا بهتر و در مدت زمان بیشتری کار نمایند . در ادامه به برخی از خدمات قابل ارائه در زمینه تعمیرات سیستم […]